W sprawie:
uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/35/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24