W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2012 roku

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
Nr XIX/123/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: