W sprawie:
przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Go-spodarki Odpadami Komunalnymi"

Data uchwały:
2012-06-18

Numer uchwały:
Nr XX/134/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-18