W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego obejmującego część obrębów Głubczyn i Dolnik w gminie Krajenka

Data uchwały:
2012-06-18

Numer uchwały:
Nr XX/139/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-18