W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2012-2025

Data uchwały:
2012-09-25

Numer uchwały:
Nr XXIII/160/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-25