Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie podziału gminy Krajenka na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym w wyborach samorządowych