W sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXVI/179/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: