W sprawie:
ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok

Data uchwały:
2013-12-20

Numer uchwały:
Nr XXXV/250/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-20
Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2014 roku, poz. 42. z 3 stycznia 2014r.