Uchwała Nr XXXVI/251/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej