KOMUNIKAT STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 

Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje, że podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Złotowskiego, zostało utworzonych 7 punktów w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, i radców prawnych. Wykaz tych punktów zamieszczony jest poniżej.

 

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane przez właściwe organy samodzielnie albo ich realizacja będzie zlecana organizacjom pozarządowym, a także uczelniom prowadzącym studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

-młodzież do 26. roku życia,

-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z  

 pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-osoby, które ukończyły 65. lat,

-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-kombatanci,

-weterani,

-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej

 uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie

 niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach

 przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

-prawa pracy,

-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-prawa cywilnego,

-spraw karnych,

-spraw administracyjnych,

-ubezpieczenia społecznego,

-spraw rodzinnych,

-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Lokalizacja i czas pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

w powiecie złotowskim

 

Numer

punktu

Miejscowość

Siedziba punktu

Czas pracy punktu

1.

Krajenka

Urząd Gminy i Miasta

ul. Władysława Jagiełły 9

77-430 Krajenka

       poniedziałek    11.30 – 15.30

czwartek           9.00 – 13.00

Złotów

Starostwo Powiatowe

Al. Piasta 32

77-400 Złotów

(wejście od podwórza naprzeciwko PZU)

wtorek            15.30 – 19.30

środa             15.00 – 19.00

czwartek         15.00 – 19.00

2.

Jastrowie

Urząd Gminy i Miasta

ul. Żymierskiego 79

64-915 Jastrowie

poniedziałek     8.00 – 12.00

wtorek            14.00 – 18.00

 środa             14.00 – 18.00

Okonek

Urząd Miejski

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

czwartek        14.00 – 18.00

 piątek          14.00 – 18.00

3.

Lipka

Urząd Gminy

ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

 wtorek              7.30 – 11.30

 środa             12.00 – 16.00

Tarnówka

Urząd Gminy

ul. Zwycięstwa 2

77-416 Tarnówka

poniedziałek   13.00 – 17.00

Zakrzewo

Urząd Gminy

ul. Kujańska 5

77-424 Zakrzewo

wtorek            12.00 – 16.00

środa              7.30 – 11.30