Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Urzędu, tj. przy ul. Władysława Jagiełły 9 w Krajence.