Krajenka, dnia 20 lutego 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2018 r.

           

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony zarządzeniem Nr 350/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2018 r. przyznał następujące dotacje:

 

a)   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów i zadań  realizowanych w 2018 roku:

  1. UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Krajenka, uczestniczenie w szkoleniach lekkoatletycznych w tym udział w obozach sportowych i zawodach lekkoatletycznych i zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć”– 10.000 zł
  2. Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” – 9.000 zł
  3. Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile sekcja w Krajence – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” – 4.000 zł
  4. Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „ Prowadzenie Szkółki Tenisa Ziemnego w Krajence” – 20.000 zł

b)   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotów i zadań realizowanych w 2018 roku:

1. UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania: „ Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach UKS dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka” - 3.000 zł.

2. Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „ Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy Krajenka” - 10.000 zł

c)   z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla podmiotów i zadań realizowanych w 2018 roku:

1.     Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka” – 2.000 zł.