Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sali wiejskiej w miejscowości Głubczyn, gmina Krajenka

Termin składania ofert 7 stycznia 2019 r. godz. 13:00.