Krajenka, dnia 23 grudnia 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpatrzenia wniosków o dotację w ramach działań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka realizowanych w 2020 r.

 

           

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że zostały przyznane dotacje w ramach działań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka niżej wymienionym Klubom:

LZS „ISKRA” w Krajence w kwocie 72.000,00 zł na zadanie pn „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłkarskich”.

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence w kwocie 29.000,00 zł na zadanie pn „Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Krajenka oraz udział w rozgrywkach powiatowych LZS w Złotowie i OZPN w Pile”.