Krajenka, dnia 26 lutego 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2020 r.

           

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony zarządzeniem  Nr 188/2020 z dnia 04 lutego 2020 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2020 r. przyznał następujące dotacje:

 

a)    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów i zadań  realizowanych w 2020 roku:

  1. UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Krajenka, uczestniczenie w szkoleniach lekkoatletycznych w tym udział w obozach sportowych i zawodach lekkoatletycznych i zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć”– 13.000 zł
  2. Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” – 9.600 zł
  3. Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile sekcja w Krajence – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” – 3.400 zł

b)   z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla podmiotów i zadań realizowanych w 2020 roku:

1.      Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka” – 2.000 zł.