Sprawozdanie z wykonania budżetu: http://bip.krajenka.pl/?a=4742