POSTANOWIENIE NR 107/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Krajenka

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r.
poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w gminie Krajenka, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka,
z powodu zrzeczenia się:

1.

Krystyna Żurek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krajenka

 

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Dariusz Jan Żurek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krajenka

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile I

 

(-) Daniel Jurkiewicz