Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego nad rzeką Głomią w ramach zadnia pn. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7b40139f-e2a0-46f7-8121-e2a85db5dcd3