Ogłoszenie o zamówieniu

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka"

 

 Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

 Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a94ac2e8-a821-481b-90ed-809ffaeef592