<>

 

Rada Miejska w Krajence kadencja 2018-2023

 

1.      Piotr Jończyk – Przewodniczący Rady Miejskiej

2.      Andrzej Blajer – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3.      Ewa Chromiec

4.      Bogdan Długosz

5.      Sylwia Fąs

6.      Renata Graj-Konak

7.      Bernadeta Kopeć

8.      Barbara Koper

9.   Ewelina Łosoś

10.   Przemysław Maliński

11.   Jerzy Michałek

12.   Anatol Najmowicz

13.   Mariola Seredyn

14.   Przemysław Szulc

15.   Regina Witkowicz