Komisja Gospodarcza:

1) Andrzej Blajer - Członek Komisji

2) Sylwia Fąs - Członek Komisji

3) Bernadeta Kopeć - Przewodnicząca Komisji

4) Przemysław Maliński - Członek Komisji

5) Jerzy Michałek - Wiceprzewodniczący Komisji