Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 31.03.2010 r.

Treść

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

%

Dochody

18.066.104

5.284.800,89

29,3

Wydatki

26.521.164

4.701.001,68

17,7

  w tym:

 

 

 

  wydatki majątkowe

8.714.000

20.414,61

0,2

  wydatki bieżące

17.807.164

4.680.587,07

26,3

    w tym:

 

 

 

    wynagrodzenia osobowe i pochodne

8.565.688

2.407.550,33

28,1

    dotacje

1.429.434

440.576,00

30,8

Wynik budżetu [Dochody – Wydatki]

-8.725.571

583.799,21

x

Zadłużenie budżetu

5.862.400

0

0,0

Zadłużenie budżetu na 26.06.2010

 

70.560,00

 

 

Zestawił:

Mirosław Machejek

Skarbnik Gminy