Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1)     Ewa Chromiec,

2)     Bogdan Długosz,

3)     Sylwia Fąs,

4)     Barbara Koper,

5)     Jerzy Michałek.