Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazuję raport o stanie gminy.

                                                                                        Burmistrz

                                                                               Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                     /-/Stefan Kitela