Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Deklaracja dostępności-wniosek
    deklaracja dostępności wniosek (1)

Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Osoby (1)

Organy
    Burmistrz (1)
        Informacje o dzialalności burmistrza (174)
    Rada (1)
        Skład rady (1)
        Przewodniczący rady (2)
        Komisje (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Gospodarcza (1)
            Komisja Społeczna (1)
        Kluby radnych (1)
        Wnioski radnych (0)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                2018 (1)
                2019 (20)
                2020 (19)
                2021 (13)
                2022 (11)
                2023 (10)
        Relacje z Obrad Rady Miejskiej w Krajence (0)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Protokoły sesji (0)
            Kadencja 2018-2023 (40)
            Kadencja 2014-2018 (46)
        Imienny wykaz głosowań (0)
            Kadencja 2018-2023 (43)
    Archiwum (0)
        Protokóły posiedzeń Rady Miejskiej kadencja 2002-2006 (38)
        Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w Krajence: kadencja 2006-2010 (51)
        Protokoły sesji 2010-2014 (41)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (2)

Przetargi
    Przetargi (8)
        Zamówienia publiczne (1)
            Otwarte (66)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (2)
            Anulowane (0)
        SIWZ (0)
        Rokowania (0)
        Zapytania ofertowe (14)
        Nieruchomości (106)
        Archiwum (0)

Urząd Gminy i Miasta
    Struktura organizacyjna (1)
    Załatwianie spraw (1)
        Ewidencja Ludności (5)
        USC (10)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023 (1)
        Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018 (1)
        Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 (271)
        Budżet (0)
            2023 (2)
            2022 (12)
            2021 (8)
            2020 (10)
            2019 (14)
            2018 (14)
            2017 (12)
            2016 (14)
            2015 (13)
            2014 (11)
            2013 (13)
            2012 (13)
            2011 (12)
            2010 (2)
                opinie (4)
                    Informacje kwartalne (1)
            2009 (4)
            2008 (3)
            2007 (3)
            2006 (5)
            2005 (3)
            2004 (2)
            2003 (1)
            Zadłużenie Gminy i Miasta Krajenka (0)
            Opinie (1)
                Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu (1)
                Opinie o możliwości spłaty pożyczki (1)
                Opinie o możliwości sfinansowania deficytu (1)
                opinie o możliwości wykupu obligacji komunalnych (2)
            Sprawozdania roczne (9)
                Sprawozdania kwartalne (24)
        uchwały kadencja 2006-2010 (273)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (9)
        Podatki (15)
        Pomoc społeczna (6)
        Wybory (2)
        Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2002-2006 (1)
        Uchwały kadencja 2002-2006 (38)
        Projekty uchwał (49)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                2018 (2)
                2019 (8)
                2020 (9)
                2021 (9)
                2022 (10)
                2023 (3)
    Regulamin urzędu (1)
    Strategia rozwoju (2)
        archiwum (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        Wykaz obowiązujących planów zagospodarownaia przestrzennego (1)
        Obowiązujące plany (22)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (1)
    Inne (0)
        Plany Odnowy (7)
        Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (1)
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krajenka na lata 2021-2029 (1)
        Ocena zasobów pomocy społecznej (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (23)
            2019 (149)
            2020 (130)
            2021 (165)
            2022 (130)
            2023 (27)

Raport o stanie Gminy i Miasta Krajenka
    Raport o stanie Gminy i Miasta Krajenka za 2018 rok (1)
    Raport o stanie Gminy i MIasta Krajenka za 2019 rok (1)
    Raport o stanie Gminy i MIasta Krajenka za 2020 rok. (1)
    Raport o stanie Gminy i Miasta Krajenka za 2021 rok (1)
    Raport o stanie Gminy i MIasta Krajenka za 2022 rok (1)

System Zarządzania Jakością

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (2)
    Redakcja (1)
    Mienie gminy (1)
    Inwestycje bieżące (0)
    Lokale mieszkalne i socjalne (3)

Oświadczenia majątkowe
    Radni (8)
    Burmistrz (6)
    Pozostałe oświadczenia (6)

Ogłoszenia
    Komunikaty (41)
    Ogłoszenia (366)

Nabór na stanowiska urzędnicze
    Ogłoszenie naboru (0)

Ochrona Środowiska
    Plany i programy (7)
    Ogłoszenia i informacje (63)
        Zarządzenia dotyczące ochrony środowiska (1)
        Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (2)
        Azbest (1)
        Podmioty odbierające nieczystości stałe z terenu gminy (0)
        rejestry działalnosci regulowanej (4)

Rejestracja działalności gospodarczej
    wnioski (1)

Wybory

Organizacje pozarządowe
    Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi (11)
    formularz oferty wykonania zadania publicznego (1)
    formularz sprawozdania wykonania zadania publicznego (1)
    ogłoszenia (62)
    Zdrowie publiczne (2)
        ogłoszenia (4)

Nabór ławników
    ogłoszenie o naborze ławników (0)

Ogłoszenie o naborach na dyrektorów placówek oświatowych
    Ogłoszenie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Krajenka ważne! (3)

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustalenie inwestycji celu publicznego
    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustalenie inwestycji celu publicznego (1)

Formularz zgłoszenia imprezy sportowo-rekreacyjnej, artystycznej lub rozrywkowej
    Formularz (1)

Podatek akcyzowy
    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (1)

Rejestr Instytucji Kultury
    rejestr (1)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
    wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (1)

Klauzule informacyjne dotyczące zadań zleconych
    Klauzula dotycząca ewidencji ludności (3)
        Klauzula dotycząca Urzędu Stanu Cywilnego (1)

Zgłoszenie zamiaru zorganizowania zgromadzenia
    Zgłoszenie zamiaru organizacji zgromadzenia (1)

Petycje
    2015 (1)
    2016 (1)
    2017 (1)
    2018 (3)
    2019 (8)
    2020 (7)
    2021 (1)
    2022 (0)

GKRPA
    Punkt konsultacyjny (1)
    Porady psychologiczne (1)
    Wniosek o podjęcie leczenia (1)
    Podstawa prawna zobowiązania do leczenia odwykowego (1)

Raport o stanie dostępności
    Raport o stanie dostępności za 2020 rok (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij