WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2012 ROKU

 

 

         Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit g i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA


podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku:

 

L.P.

OSOBA

L.P.

OSOBA

L.P.

OSOBA

1

Adamczak Tomasz

22

Bieniek Krzysztof

43

Fornal Jan

2

Aleksiewicz Karol

23

Bieniek Paweł

44

Gajewski Karol

3

Andruszkiewicz Grzegorz

24

Bihun Jerzy

45

Gano Piotr

4

Arendt Justyna

25

Bocheńska Elżbieta

46

Garczyński Jan

5

Banaś Bernadeta

26

Bondos Krzysztof

47

Głyżewski Dariusz

6

Bannach Czesław

27

Boroch Stanisław

48

Głyżewski Marian

7

Bannach Marek

28

Brzeczkowska Magdalena

49

Gnat Dominik

8

Barabasz Krzysztof

29

Brzeziński Andrzej

50

Godlewska Krystyna

9

Barabasz Małgorzata

30

Buda Tadeusz

51

Golla Eugeniusz

10

Baranowska Anna

31

Budnik Bernadeta

52

Górecka Irena

11

Barański Andrzej

32

Budnik Tadeusz

53

Górska Beata

12

Baron Piotr

33

Bukowy Marian

54

Górski Kazimierz

13

Bartenowski Łukasz

34

Bukowy Radosław

55

Grabowski Edmund

14

Bartenowski Wiesław

35

Burda Stanisław

56

Gradowski Jan

15

Bator Andrzej

36

Chałupczyński Piotr

57

Graj Henryk

16

Bator Jan

37

Chlebosz Bogusław

58

Grudzień Sabina

17

Bator Stanisław

38

Ciepłuch Anna

59

Grygiel Danuta

18

Bator Zdzisław

39

Cofał Krzysztof

60

Grygiel Zenona

19

Bąbiński Bogusław

40

Czajkowska Krystyna

61

Gryz Adam

20

Bąkowska Monika

41

Długosz Bogdan

62

Grzesik Gabriela

21

Bicz Anna

42

Drewniak Henryk

63

Grześk Piotr

64

Gugała Waldemar

96

Król Mieczysław

128

Mołdrzyk Kazimierz

65

Herman Feliks

97

Kuczyński Henryk

129

Morgulec Andrzej

66

Izban Krzysztof

98

Kurcin Marta

130

Mrotek Dariusz

67

Jarno Jan

99

Kurcin Piotr

131

Mrotek Krzysztof

68

Jasiak Zdzisław

100

Kurczyński Jan

132

Mucha Krzysztof

69

Jeż Marek

101

Kurzawa Adam

133

Narzyna Zdzisław

70

Kaczmarek Agnieszka

102

Kusa Wiesław

134

Niedźwiecki Kazimierz

71

Kaczmarek Leszek

103

Kuś Józef

135

Nowacki Sławomir

72

Kaliski Andrzej

104

Łazarowicz Kazimierz

136

Nylec Jadwiga

73

Kaliski Łukasz

105

Łomińska Bożena

137

Okoń Waldemar

74

Kaliski Marcin

106

Łomiński Jerzy

138

Olszewski Piotr

75

Kaliski Stefan

107

Łosoś Paweł

139

Orłowski Ireneusz

76

Kasperkiewicz Adam

108

Machnowska Alicja

140

Owczarek Eugeniusz

77

Kasprowicz Krzysztof

109

Maciejewski Jan

141

Owczarek Sylwester

78

Kasznia Arkadiusz

110

Maciejewski Jerzy

142

Owczarek Wacława

79

Kaźmierczak Józef

111

Madej Ewa

143

Pawłowski Janusz

80

Każmierczak Szymon

112

Marczykowski Piotr

144

Pietrzak Marek

81

Kępiński Marcin

113

Margulska Karolina

145

Piotrowska Barbara

82

Kisiel Tomasz

114

Marlewski Henryk

146

Piotrowski Piotr

83

Klaczyński Adam

115

Marlewski Józef

147

Piwowarczyk Małgorzata

84

Klejna Krzysztof

116

Marlewski Zenon

148

Plebanik Sylwester

85

Klocek Marcin

117

Marlewski Zygmunt

149

Płoski Czesław

86

Kobyłka Zbigniew

118

Martenka Rajmund

150

Pobereżny Jarosław

87

Kolat Halina

119

Martyn Joanna

151

Popławski Adam

88

Kolat Magdalena

120

Michalski Henryk

152

Popławski Waldemar

89

Kołos Józef

121

Michałek Jerzy

153

Popławski Wiesław

90

Konnak Piotr

122

Michoń Elżbieta

154

Posert Stanisław

91

Kopjnke Bernard

123

Miłoch Krzysztof

155

Prokop Eugeniusz

92

Kowalski Dezyderiusz

124

Mir Bernard

156

Prokop Wojciech

93

Krokos Grzegorz

125

Mirr Grzegorz

157

Przeds. „AGRO SAD”

94

Król Jan

126

Misiak Ryszard

158

Radke Edmund

95

Król Marian

127

Moczadło Krystyna

159

Radke Łukasz

160

Radke Mateusz

183

Stępień Dariusz

206

Wienke Wiktor

161

Radke Roman

184

Stępień Krzysztof

207

Winiarski Ryszard

162

Radke Tomasz

185

Stępień Tadeusz

208

Wiśniewski Piotr

163

Rek Jarosław

186

Stypa Tomasz

209

Wiśniewski Przemysław

164

Rogenbuk Norbert

187

Sudoł Janusz

210

Wiśniewski Tadeusz

165

Rogowski Leszek

188

Sygnowski Sławomir

211

Wiśniewski Zygmunt

166

Rol. Spół. Prod. Dolnik

189

Szdzuij Agnieszka

212

Włodarczyk Sylwia

167

Rol. Komb. Spół. Bądecz

190

Tatara Stanisław

213

Wołoszyn Anatol

168

Rutkowski Jakub

191

Terlikowski Edward

214

Wójcik Mateusz

169

Schudda Janusz

192

Terlikowski Kazimierz

215

Wruk Ryszard

170

Seredyn Henryk

193

Terlikowski Marek

216

Zając Janusz

171

Serówka Janusz

194

Terlikowski Mateusz

217

Zając Marianna

172

Serwan Jarosław

195

Terlikowski Sebastian

218

Załachowski Ryszard

173

Serwan Krzysztof

196

Teusz Krzysztof

219

Zamorski Stanisław

174

Sikora Marian

197

Urbanek Anna

220

Zamorski Tadeusz

175

Skerra Dariusz

198

Urbanek Dariusz

221

Zaręba Edward

176

Skowiera Piotr

199

Walos Stanisław

222

Zawadzki Edward

177

Spółdzielcze Gosp. Rolne Łońsko

200

Weinstok Norbert

223

Zaworski Rafał

178

Sromała Józef

201

Wendland Alojzy

224

Zbonik Leopold

179

Stanek Krzysztof

202

Wers Katarzyna

225

Zbonik Marcin

180

Staśkowiak Anna

203

Węgrzyn Henryk

226

Zytur Brunon

181

Stecyk Andrzej

204

Węgrzyn Leon

227

Żarek Witold

182

Stecyk Piotr

205

Wielga Dominik

 

 

 

Krajenka, dnia 28 marca 2013 r.

                                                                                                       BURMISTRZ

    GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

               STEFAN KITELA