W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025

Data uchwały:
2014-04-10

Numer uchwały:
XXXVII/269/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-10