Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1485) udostępnia się informacje o adresie poczty elektronicznej oraz nr faksu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

adres poczty elektronicznej: gmina@krajenka.pl

numer Fax: 67 263 92 03