W sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Data uchwały:
2011-11-24

Numer uchwały:
XV/99/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-11-24