W sprawie:
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-15

Numer uchwały:
Nr XVI/109/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-15