W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
Nr XIX/124/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-03-29