W sprawie:
zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Kra-jence z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka

Data uchwały:
2012-08-17

Numer uchwały:
Nr XXII/154/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-17