W sprawie:
zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą "Two-ja szansa - nasz sukces" - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach pod-stawowych w Gminie Krajenka, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Data uchwały:
2012-09-25

Numer uchwały:
Nr XXIII/158/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-25