W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1

Data uchwały:
2013-03-28

Numer uchwały:
Nr XXIX/196/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: