WYKAZ   OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH ORAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  NIE  POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

W  2012 ROKU

 

       Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

             

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 


podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

 

 

 1. Kaliska Katarzyna Justyna
 2. Jęśko Jarosław Juliusz
 3. Maciejewski Jerzy
 4. Mir Bernard
 5. Tchórzewska-Hoszek Małgorzata Jadwiga
 6. Terlikowski Mateusz
 7. Gano Małgorzata Ewa
 8. Gano Piotr Edmund
 9. Wruk Małgorzata
 10. Wruk Ryszard Paweł
 11. Zaręba Edward
 12. Wysocki Piotr
 13. Orłowski Ireneusz

 

 Krajenka, dnia 28 maja 2013 r.

 

 

                                                              BURMISTRZ      

                                                            GMINY I MIASTA KRAJENKA

                                                                   (-) STEFAN KITELA