W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Data uchwały:
2013-07-25

Numer uchwały:
Nr XXXII/226/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-07-25