W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
Nr XXXIV/240/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-11-21
publikacja Dz.Urz.Woj.Wielkop. z 2013r. poz. 6061