W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego "Posiłek dla dziecka" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Data uchwały:
2014-02-28

Numer uchwały:
XXXVI/252/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-28