Krajenka, dnia 10 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 r.

            Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem Nr 263/2017 z dnia 01 marca 2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 r. przyznał następujące dotacje:

a)     z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  1. Caritas Parafii pw. św. Anny w Krajence - tytuł zadania - "Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci w terenu gminy Krajenka będących w wieku szkolnym i pochodzących z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi z elementami programów profilaktycznych" - 20.000 zł
  2. Towarzystwo Miłośników Krajenki - tytuł zadania - "Organizacja pikniku rodzinnego" - 9.500 zł
  3. Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu - tytuł zadania - "Przeciwdziałanie zagrożeniom wystąpienia obciążenia chorobą alkoholową dzieci i młodzieży z gminy Krajenka poprzez udział w zajęciach i turniejach sztuk walki" - 4.000 zł
  4. Towarzystwo Miłośników Krajenki - tytuł zadania - "Organizacja wydarzenia artystycznego pn. Mikołajki" - 3.000 zł
  5. Towarzystwo Miłośników Krajenki - tytuł zadania - "Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji letnich dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Krajenka" - 2.000 zł.

b)     z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  1. UKS "Spartanki" Złotów - tytuł zadania - "Organizacja wyjazdu na III Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce dla roczników 2005-2006 w Spale" - 2.000 zł. 

c)     z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

7.     Towarzystwo Miłośników Krajenki - tytuł zadania "wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka" - 2.000 zł.