WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ  W 2016 ROKU.   

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia
oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Skórnicka Wiesława

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

1 088,00

ważny interes podatnika

2.

Gmiter Danuta

 Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

773,00

ważny interes podatnika

3.

Skuza Stanisława

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego

607,00

ważny interes podatnika

4.

Grad Andrzej

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego

827,00

ważny interes podatnika

 

                       

                                                                Rozłożenie na raty

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Przyczyna rozłożenia na raty

1.

   Purtak Barbara

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

2.

    Piosik Ireneusz

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

 

 

 

 

 

                                                 Pomoc publiczna de minimis - umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Klejna Krzysztof

Zaległość z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami

1 125,00

ważny interes podatnika

2.

Radke Tomasz

Zaległość z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami

2 297,00

ważny interes podatnika

 

                                                                                  

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                              /-/ Stefan Kitela