Informacja dot. ustalenia warunków zabudowy dla  budowy farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo Krajeńskie o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 174/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0082- Śmiardowo Krajeńskie, w gminie Krajenka (GOS.6730.95.2022):

-       ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy GOS.6730.95.2022

-       treść decyzji GOS.6730.95.2022

-       analiza GOS.6730.95.2022

-       załącznik graficzny GOS.6730.95.2022