W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-15

Numer uchwały:
Nr XVI/108/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-15