W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka

Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
Nr XXXI/221/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-27 i ma zastosowanie od 1.08.2013